ESPA
Skip to content
  2310 953323      6948 520 410
periferia gis

Υπολογισμός περιφέρειας της Γης

Στη Συήνη (σημερινό Ασουάν) ο ήλιος κατά το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου ρίχνει τις ακτίνες του κάθετα στον ορίζοντα και καθρεφτίζεται όλος στον πυθμένα ενός πηγαδιού. Την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια οι ακτίνες του ηλίου σχηματίζουν μια γωνία 7ο με την κατακόρυφο του τόπου.Ο Ερατοσθένης υπολόγισε αυτή τη γωνία από τη σκία που δημιουργούσε η ακτίνα του ηλίου στο οριζόντιο επίπεδο της πινακίδας του οργάνου του. Στη συνέχεια μέτρησε την απόσταση Αλεξάνδρειας – Συήνης. Τέλος, με την απλή μέθοδο των τριών υπολόγισε την περιφέρεια της Γης με απόκλιση μόλις 1,6%.

Διόπτρα Ήρωνος

Η γεωδαιτική διόπτρα του Ήρωνα (1ος αι. μ.Χ.) είναι ένα φορητό εργαλείο που επιτρέπει γεωδαιτικές μετρήσεις επί της επιφάνειας της Γης. Μετρά αζιμούθια, ύψη, μήκη και γωνιακές αποστάσεις. Αποτελείται από έναν ξύλινο τρίποδα ύψους περίπου 50 εκατοστών, πάνω στον οποίο στηρίζονται το σκόπευτρο (γωνιόμετρο) και μία βαθμονομημένη πλάκα επί της οποίας κινείται. Το όργανο περιλαμβάνει μηχανισμό ακριβείας για οριζόντια και κατακόρυφη περιστοφή του γωνιομέτρου με τη χρήση ατέρμονος κοχλία, καθώς και σκόπευτρο. Ο μηχανισμός ακριβείας είναι κατασκευασμένος από ορείχαλκο.
Με αυτήν την διόπτρα ο Ήρων μέτρησε την απόσταση Αλεξάνδρειας-Ρώμης .
Το όργανο αυτό χρησιμοποιείτο μέχρι και τον 16ο αιώνα μ.Χ..

dioptra
efpalineio

Ευπαλίνειο Όρυγμα

Το Ευπαλίνειο όρυγμα είναι μια σήραγγα μήκους 1036 μέτρων κοντά στο Πυθαγόρειο της Σάμου, η οποία κατασκευάστηκε κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. για να χρησιμεύσει σαν υδραγωγείο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν ότι ανοίχθηκε ταυτόχρονα και από τις δυο πλευρές του βουνού. Το όρυγμα αυτό ήταν «αμφίστομον» όπως το χαρακτήρισε ο Ηρόδοτος, χάρις στον οποίον έγινε γνωστό. Οι δύο σήραγγες συναντήθηκαν περίπου στο μέσον με αξιοθαύμαστη ακρίβεια, κάτι που ήταν σημαντικό επίτευγμα για τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής. Ένα μέρος του ορύγματος είναι σήμερα επισκέψιμο.
Το άνοιγμα της σήραγγας είναι περίπου 1.80x1.80 μ. και το μήκος της 1036 μέτρα. Μερικά μέτρα κάτω από την κύρια σήραγγα έχει σκαφτεί μια μικρότερη, από την οποία περνούσε το νερό.Εκτιμάται ότι ο σκοπός του ορύγματος ήταν όχι μόνο να μεταφερθεί νερό από την πηγή πίσω από το βουνό προς στην πρωτεύουσα της Σάμου (το σημερινό Πυθαγόρειο), αλλά αυτό να γίνει με τρόπο που δεν ήταν ανιχνεύσιμος από επιδρομείς, οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα, αν έβλεπαν τον επιφανειακό αγωγό, να τον καταστρέψουν και να στερήσουν την πόλη από τον βασικότερο πόρο της.

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Τα τοπογραφικά διαγράμματα αποτελούν το συνηθέστερο μέσο παρουσίασης των τοπογραφικών λεπτομερειών μιας περιοχής, με υψηλό επίπεδο μετρητικής αξιοπιστίας.Συντάσσονται υπό μεγάλες ή μεσαίες τοπογραφικές κλίμακες και απεικονίζουν τόσο το υψομετρικό ανάγλυφο του εδάφους , όσο και τις οριζοντιογραφικές φυσικές ή τεχνητές λεπτομέρειες που υφίστανται πάνω σ’αυτό και μπορούν να φανούν υπό κλίμακα σχεδίασης. Τα τοπογραφικά διαγράμματα αποτελούν το υπόβαθρο για την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων.

topografiko
Image1

Γεωδαισία

Με τον όρο Γεωδαισία χαρακτηρίζεται η επιστήμη που έχει ως κύριο αντικείμενο την περιγραφή της επιφάνειας της Γης, τον προσδιορισμό του σχήματος και του μεγέθους ολόκληρης της γήινης επιφάνειας ή ορισμένων τμημάτων της και τη μελέτη του πεδίου βαρύτητας της Γης, καθώς και τις μεταβολές αυτών στο χρόνο.
Η λέξη Γεωδαισία είναι ελληνικη λέξη που προφέρεται παρόμοια σε όλες σχεδόν τις γλώσσες και προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων Γη + δαίω , που σημαίνει διαιρώ- μοιράζω τη Γη.
Θεμελιωτής της Γεωδαισίας θεωρείται ο Ερατοσθένης (3oς αιώνας π.Χ.) αφού πρώτος υπολόγισε το μέγεθος της σφαιρικής γης από γεωδαιτικές και αστρονομικές παρατηρήσεις και μάλιστα με εκπληκτική ακρίβεια.

Το οδόμετρο του Ήρωνος

Ένα από τα όργανα μέτρησεις μηκών ήταν το οδόμετρο του Ήρωνος. Αποτελούταν από ένα σύστημα οδοντωτών τροχών που μετέφεραι την περιστροφή από το έδαφος στον μετρητή. Η μέτρηση των περιστροφών του τροχού, σε σχέση με το μήκος της περιμέτρου του, έδινε την απόσταση.

Odometro

Ο Πρώτος Χάρτης

Στη Μεσοποταμία τοποθετείται,από πολλούς μελετητές, η χάραξη του πρώτου χάρτη (2500 π.Χ.) σε ένα κομμάτι πηλό, περίπου 7 εκατοστών, που αναπαριστά ιδιοκτησία.Εκεί φαίνονται με σαφήνεια, τοπογραφικές παραστάσεις και γεωμετρικά σχήματα με χαρτογραφικό ενδιαφέρον.